izdelava projektne dokumentacije
izdelava drugih načrtov in študij
vodenje in koordinacija projektov
revizije in recenzije projektov
pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja
legalizacije gradenj in spremembe namembnosti
nadzor nad gradnjo in gradbeno svetovanje
vodenje gradnje in izvedbeni inženiring