izdelava drugih načrtov in študijnačrti notranje opreme in označevanja
načrti zunanje in urbane opreme
barvne študije in celostne grafične podobe
prostorske in urbanistične preveritve
strokovne podlage za izdelavo dokumentacije
izmere in izrisi obstoječega stanja objektov
etažni načrti za vpis etažne lastnine
načrti in navodila obratovanja in vzdrževanja
načrti za pridobivanje sredstev iz skladov

nazaj