izdelava projektne dokumentacijevodilne mape z izkazi in odgovornim vodenjem projekta
načrti arhitekture, konstrukcij, inštalacij in tehnologije
načrti rušitev in gospodarjenja z gradbenimi odpadki
geodetski posnetki, načrti in elaborati
geomehanske in konstrukcijske preiskave ter poročila
elaborati učinkovite rabe energije
elaborati zaščite pred hrupom
zasnove in študije požarne varnosti
študije alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

nazaj