vodenje in koordinacija projektovidejne zasnove (IDZ)
idejni projekti (IDP)
projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
projekti za izvedbo (PZI)
projekti za razpis (PZR)
projekti izvedenih del (PID)
dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

nazaj